CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Dịch vụ – Sản phẩm » Dịch vụ thí nghiệm » Xây dựng/xác nhận nhãn hướng dẫn sử dụng

Xây dựng/xác nhận nhãn hướng dẫn sử dụng

TT (NO.)

TÊN PHÉP THỬ

(ITEMS)

PHƯƠNG PHÁP THỬ

 (TEST METHODS)

Nhãn hướng dẫn sử dụng

(Care label verifications and recommendations)

1

Độ bền màu giặt

(Colour fastness to washing)

AATCC 61

ISO 105 C10

ISO 105 C06

JIS L 0844

TCVN 7835 -C10

2

Độ bền màu giặt khô

(Colour fastness to dry cleaning)

AATCC 132

ISO 105 D01

JIS L 0860

TCVN 5232-D01

3

Xác định sự thay đổi kích thước trong quá trình giặt và làm khô

(Dimensional change in washing and drying)

AATCC 135

AATCC 150

ISO 3759

ISO 5077

ISO 6330

TCVN 8041

4

Thay đổi kích thước sau giặt khô

(Dimensional change in dry cleaning)

ISO 3175

ISO 3759

ISO 5077

5

Độ bền màu với chất tẩy

(Colour fastness to bleaching)

AATCC 101

ISO 105 N02

ISO 105 N01

JIS L 0857

6

Độ bền màu với chất tẩy không clo sau giặt gia dụng

(Colour fastness to non-chlorine bleach in home laundering)

AATCC 172
7

Độ bền màu với chất tẩy clo sau giặt gia dụng

(Colour fastness to chlorine bleach in home laundering)

ISO 105 N01
8

Độ bền màu với là, ép nóng

(Colour fastness to dry heat or  hot pressing)

AATCC 117

AATCC 133

ISO 105 P01

ISO 105 X11

TCVN 7835-X11

9

Xây dựng/Xác nhận nhãn hướng dẫn sử dụng

(Care label verifications and recommendations)

ASTM D5489

EN ISO 3758

JIS L 0217