CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Dịch vụ – Sản phẩm » Dịch vụ thí nghiệm » Đào tạo cán bộ quản lý chất lượng

Đào tạo cán bộ quản lý chất lượng

1.1 Các chương trình đã đào tạo

   Năm 2015

– Tháng 04 năm 2015 đã đào tạo 02 cán bộ thí nghiệm cho Công ty Textile Designer Việt Nam với 14 chỉ tiêu thử nghiệm sau:

1.       ASTM D3786: Xác định đổ bền nổ của vải

2.       ASTM D3776:  Xác định khối lượng vải

3.       AATCC 8: Xác định độ bền màu với ma sát

4.       AATCC 61- 1A: Xác định độ bền màu với giặt

5.       AATCC 107 : Xác định độ bền màu với nước

6.       AATCC 135 : Xác định sự thay đổi kích thước sau giặt

7.       AATCC 179: Xác định độ xiên lệch

8.       AATCC 22 : Xác định độ chống thấm nước (phép thử phun mưa)

9.       AATCC 15: Xác định độ bền màu với mồ hôi

10.   ASTM D3512: Xác định độ vón hạt

11.   AATCC 16 và ISO 105B02: Bền màu ánh sáng

12.   Xác định pH của vải

13.  AATCC 124 : Đánh giá ngoại quan sau giặt

14.  ASTM D2594- 04 : Xác định độ căng của vải

– Tháng 06 năm 2015 đã đào tạo 02 cán bộ thử nghiệm chỉ tiêu đường kính xơ len cho Công ty CP Dệt Lụa Nam Định.