CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Lĩnh vực hoạt động

CÔNG TY CỔ PHẦN – VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY HOẠT ĐỘNG TRONG 06 LĨNH VỰC

Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác, đáp ứng các yêu cầu của quý khách hàng để sản phẩm, dịch vụ của Công ty Cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May luôn là sự lựa chọn và tin cậy của các bạn.

Nghiên cứu chiến lược

Nghiên cứu chiến lược

Nghiên cứu chiến lược, qui hoạch, chính sách và các giải pháp phát triển ngành dệt may Việt Nam.

Nghiên cứu ứng dụng

Nghiên cứu ứng dụng

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển các nguyên liệu, thiết bị, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng và sản phẩm dệt may mới.

Dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ

Dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ

Thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; Tư vấn, thiết kế quy trình công nghệ; xây dựng, thẩm định các dự án đầu tư trong lĩnh vực dệt may và môi trường; Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm quốc gia, phòng thí nghiệm về môi trường sinh thái, phòng thử nghiệm để giám định và kiểm tra chất lượng nguyên liệu và sản phẩm dệt may.

Dịch vụ thử nghiệm, giám định và chứng nhận

Dịch vụ thử nghiệm, giám định và chứng nhận

Cung cấp dịch vụ giám định và chứng nhận chất lượng sản phẩm, thử nghiệm chất lượng nguyên vật liệu, sản phẩm dệt may, thuốc nhuộm, hóa chất và chất trợ dệt,…

Tư vấn đào tạo

Tư vấn đào tạo

Đào tạo cán bộ chuyên ngành có trình độ trên đại học và nhân viên khoa học kỹ thuật ngành dệt may.

Sản xuất và kinh doanh

Sản xuất và kinh doanh

Sản xuất và kinh doanh một số sản phẩm: xơ bông, xơ, sợi, vải, hàng may mặc, chỉ may, tơ tằm, vải tơ tằm, vải trang trí nội thất,...