CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Tầm nhìn

tam-nhin-su-menh-vien-det-may

Công ty Cổ phần – Viện Nghiên cứu Dệt May trở thành tổ chức hàng đầu trong nghiên cứu khoa học, tư vấn và cung cấp dịch vụ kỹ thuật. Là trung tâm thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm dệt may được quốc tế thừa nhận.