CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ SẢN PHẨM

Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác, đáp ứng các yêu cầu của quý khách hàng

CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY VIỆT NAM – VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

CTCP Viện Nghiên Cứu Dệt May (Viện Công Nghiệp Dệt Sợi) là cơ quan nghiên cứu triển khai và kinh doanh sản xuất trực thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam với trung tâm thí nghiệm dệt may phù hợp với tiêu chuẩn ILACVILAS 089một trung tâm may- thời trang Cendi, 3 xưởng sản xuất thực nghiệm1 công ty sản xuất và dịch vụ dệt may với trên 80 cán bộ đại họctrên đại học được đào tạo ở các trường đại học trong nước và nước ngoài, cùng các thiết bị thử nghiệm sản xuất hiện đại.
Tôn chỉ hàng đầu là “đảm bảo mọi đơn hàng, dịch vụ kĩ thuật, thí nghiệm, phân tích, thử nghiệm do Viện thực hiện luôn thỏa mãn các yêu cầu ngày càng cao của mọi khách hàng” cùng với mối quan hệ gắn bó với các cơ sở dệt may trong cả nước, các tổ chức và các viện nghiên cứu ngoài nước. Viện có những điều kiện cần thiết, ưu việt và thuận lợi trong việc tổ chức nghiên cứu, triển khai, trao đổi thông tin, giám định và thử nghiệm, thiết kế, chế thử sản phẩm, chuyển giao công nghệ và dịch vụ,… thuộc lĩnh vực dệt may.
Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác, đáp ứng các yêu cầu của quý khách hàng để sản phẩm, dịch vụ của CTCP Viện Nghiên Cứu Dệt May luôn là sự lựa chọn và tin cậy của các bạn.