CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Dịch vụ – Sản phẩm » Dịch vụ thí nghiệm » Thử nghiệm kháng khuẩn vật liệu dệt

Thử nghiệm kháng khuẩn vật liệu dệt

TT (NO.)

TÊN PHÉP THỬ

(ITEMS)

PHƯƠNG PHÁP THỬ

 (TEST METHODS)

Các phép thử vi sinh

 (Microbiological testing)

1

Đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của vật liệu dệt

Antibacterial Activity Assessment of Textile Materials

AATCC 147
2

Xác định khả năng kháng khuẩn của vải trong điều kiện tiếp xúc tĩnh

Assessment of  Antibacterial Finishes on Textile Materials 

AATCC 100
3

Xác định khả năng kháng khuẩn của vải trong điều kiện tiếp xúc động

Determination of the Antimicrobial Activity of Antimicrobial Agents Under Dynamic Contact Conditions

ASTM 2149
4

Xác định tổng số vi khuẩn và nấm trên giấy, tã (bỉm), băng vệ sinh, khan ướt …

(Determination of aerobic bacteria and mildew in papers, diapers, sanitary pads, wet wipes…)

QCVN 09:2015/BCT;

TCVN 10584;

TCVN 10585;

TCVN 11528