CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Dịch vụ – Sản phẩm » Dịch vụ thí nghiệm » Trung tâm thí nghiệm dệt may

Trung tâm Thí nghiệm Dệt May (TTC) hoạt động theo hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017 với mã số VILAS 089, là thành viên của ILAC/APLAC MRA và hội viên Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB).

Textile Testing Center (TTC) has been accredited for ISO/IEC 17025:2017 coded VILAS 089. It is a member of ILAC/APLAC MRA and the Vietnam Laboratory Association (VINALAB).

TTC là tổ chức cung cấp dịch vụ thử nghiệm chuyên ngành dệt may hàng đầu tại Việt Nam. Là tổ chức có uy tín trong việc hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng dệt may, thông qua việc cung cấp các dịch vụ thử nghiệm, tư vấn, phổ biến thông tin, công nghệ và kỹ thuật, giúp các doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu pháp lý cũng như các yêu cầu kỹ thuật trong ngành dệt may.

TTC is the top service provider of textile-garment testing in Vietnam. Its prestige is proven through its supports offered to textile-garment manufacturers and traders to enhance their competitiveness by means of provisions of services of testing, consultancy, information dissemination of technologies and techniques to help them meeting legal requirements as well as technical regulations and standards to textile trade.

TTC được đầu tư các trang thiết bị thí nghiệm tiên tiến, hiện đại, có đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật giàu kinh nghiệm. TTC cung cấp dịch vụ thử nghiệm bao trùm toàn bộ lĩnh vực dệt may theo các tiêu chuẩn thử nghiệm được chấp nhận rộng rãi trên thế giới như: ISO, EN, BS, ASTM, AATCC, JIS, TCVN…; TTC có khả năng thử nghiệm theo yêu cầu riêng của khách hàng.

With its state-of-the-art instruments, experienced and skilled staffs, it is able to conduct tests covering all textile and garment testing field in accordance with widely international accepted test methods of ISO, EN, BS, ASTM, AATCC, JIS, TCVN, etc. as well as Buyer’s  standards and technical specifications.

TTC cung cấp dịch vụ thử nghiệm phục vụ giám định, chứng nhận hàng hóa theo QCVN 01:2017/BCT (dệt may) và QCVN 09:2015/BCT (khăn giấy và giấy vệ sinh), và các quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến phao áo, phao tròn, phao bè cứu sinh, vải lều bạt dự trữ Quốc gia ….

TTC offers testing services for inspection and certification under QCVN 01:2017/BCT (textiles & garments); QCVN 09:2015/BCT (napkin and toilet tissue paper); and National technical regulations on Life-jackets, Ring life buoy, Raft-type life-saving apparatus, relief tents for national reserve.

DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM

TESTING SERVICES 

Phòng thí nghiệm dệt

Textile testing laboratory

Phòng thí nghiệm dệt có khả năng thử nghiệm hầu hết các các chỉ tiêu về cơ lý, hóa của nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm dệt may như:

It is able to test almost physico-chemical parameters of textile raw materials, semi-products and finished products as follows:

 

 

Phép thử về xơ và sợi (Yarn and fiber tests)

Xác định chiều dài xơ, độ chín, độ bền kéo đứt, độ nhỏ, các tính chất cơ lý của xơ bông trên máy H.V.I, độ nhỏ sợi, độ săn sợi, độ không đều, độ xù lông, độ bền, hàm lượng dầu, số filamăng, các phép thử cho chỉ may,…

Fiber length, micronaire, maturity, breaking load, fineness, physical properties of cotton fibres by High Volume Instruments, yarn number, yarn twist, yarn unevenness, yarn hairiness, yarn tensile properties, oil content, number of filament, sewing threads, etc

 

Cấu trúc vải (Fabric construction)

Số lượng sợi trên đơn vị chiều dài (vải dệt thoi), khối lượng vải, độ dầy, kiểu dệt …

Threads per unit length of woven fabrics, fabric weight, fabric thickness, type of weaves, etc

Phép thử độ bền màu (Color fastness tests)

Độ bền màu với giặt, giặt khô, ma sát, mồ hôi, nước, nước biển, nước bể bơi, chất tẩy, axit, kiềm, ánh sáng, ánh sáng và mồ hôi, thời tiết, là ép nóng,…

Color fastness to washing, dry cleaning, rubbing, perspiration, water, sea water, chlorinated water, bleaching agents, acid, alkaline, light, light and perspiration, weather, dry heat, etc

Phép thử độ ổn định kích thước (Dimensional stability tests)

Thay đổi kích thước sau giặt, ngoại quan sau giặt, thay đổi kích thước sau giặt khô, độ xiên lệch…

Dimensional stability to washing, appearance after washing, dimensional stability to commercial dry-cleaning, skewness, etc

 

 

 

 

 

 

 

 Phép thử độ bền (Strength tests)

Độ bền đứt (phép thử băng vải, phép thử Grab), độ bền xé, độ bền nổ, độ bền đường may, độ bền khuy nút, thử vặn xoắn, thử va đập, độ bền khóa kéo…

Tensile strength (Strip test, Grab test), tearing strength, bursting strength, seam strength, button pull strength, torque test, impact test, strength test of zippers, etc

Phép thử vật liệu dệt chức năng (Functional textile tests)

Tính tiện nghi của vải, độ truyền nhiệt, khả năng thoát hơi nước, tính kháng thấm nước, góc hồi nhàu, khả năng chống tia tử ngoại…

Thermal and water vapour resistance; thermal transmittance; water vapour permeability; waterproof performance; wrinkle recovery, UV protection, etc

Phép thử hiệu năng (Performance tests)

Độ bền mài mòn, độ vón gút, độ thoáng khí, độ cứng uốn, độ bền móc…

Abrasion resistance, pilling resistance, air permeability, stiffness, snagging resistance, etc

 Phép thử tính cháy của vải (Flammability test)

Tính cháy cho quần áo, tính cháy cho quần áo ngủ trẻ em, tính cháy màng vinyl…

Flammability of clothing textiles, flammability of children’s sleepwear, flammability of vinyl plastic film…

Nhãn hướng dẫn sử dụng (Care label verifications and recommendations)

Phép thử phân tích (Analytical tests)

Thành phần nguyên liệu, hàm lượng dầu, hàm lượng đường, hóa chất, tỉ lệ hồ, chỉ số bari, pH, phân tích nước, nước thải…

Fibre identification and compositions, oil content, sugar content, chemical content, size pick-up, barium numbers, pH value, waste water analyses, etc

Phép thử đồ chơi (Toy tests)

Thử các chi tiết nhỏ, đầu nhọn, cạnh sắc trong đồ chơi, thử rơi, thử lật, thử va đập, độc tính…

Small parts, sharp point, sharp edges in toys, drop test, tip over test, impact test, toxicity…

 

 

       

 Phòng thí nghiệm sinh thái dệt

Eco-textile testing laboratory

Với nguồn nhân lực được đào tạo chuyên sâu cùng với các trang thiết bị phân tích hiện đại, Phòng thí nghiệm sinh thái dệt có khả năng phân tích, xác định các chất bị cấm và hạn chế cũng như các chất có mối quan ngại cao trong các sản phẩm dệt may đáp ứng yêu cầu của các nước, các nhà bán lẻ lớn của Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… và các nhãn sinh thái dệt may; phục vụ kịp thời, chính xác và chủ động cho hàng dệt may xuất khẩu, tiêu dùng nội địa, phục vụ quản lý Nhà nước và bảo vệ người tiêu dùng.

With its well-trained staff and state-of-the-art analytic instruments, it is able to detect banned and restricted substances as well as substances of very high concern on textiles, meeting requirements required by importers and retailers in USA, EU, Japan, South Korea, China etc. and textile eco-labels as well. This offers in time, proper and active services to textiles for exports and domestic consumers, and at the same time serves the administration by the authorities concerned and protect consumers.

 Các phép thử sinh thái và các chất hạn chế bao gồm: (Eco-tests and tests of restricted substances)

– Kim loại nặng/Heavy metals (Pb, Cd, Hg, As, Co, Cu, Sb, Ni, Cr, CrVI, etc.)

–  Giải phóng Nickel/ Nickel release

– Formaldehyt/Formaldehyde.

– Các amin thơm có thể gây ung thư (chất màu azo bị cấm)/Carcinogenic aromatic amines (Banned azo colorants).

     

 

–  Các hợp chất hữu cơ thiếc/Organo-tin compounds (TBT, DOT, DBT, TPhT, MBT, MOT, TTBT, TCyT).

–  Dimetyl fumarat/Dimethyl fumarate (DMF).

–  Các hợp chất halogen hóa (Pentaclophenol, Tetraclophenol…) / Halogenated compounds (PCP, TeCP, etc.).

–  Các phtalat (DINP, DNOP, DEHP, DIDP, DBP, BBP)/Phthalates (DINP, DNOP, DEHP, DIDP, DBP, BBP).

–  Các hợp chất hữu cơ đa vòng thơm / Polycylic aromatic hydrocarbons (PAHs)

–  Các chlotoluen và clobenzen hóa / Chlorobenzens và chlorotoluens

–  Alkylphenol và Alkylphenol ethoxylat / Alkylphenols (NP, OP) and  Alkylphenols ethoxylated

–  Xác định các chất bảo quản (TCMTB, PCMC, OPP, OIT)/ The preservative (TCMTB, PCMC, OPP, OIT)

– Thử nghiệm khác (Other tests):

Xác định pH, BHT, các chất hạn chế và các chất có mối quan ngại cao khác / pH value, Butylated Hydroxy Toluene, Restricted Substances list (RSL) and Substances of very high concern (SVHC)

 Phòng thí nghiệm vi sinh

Microbiological testing laboratory

 

 

Phòng thí nghiệm vi sinh với các thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu thử nghiệm và nghiên cứu các loại vải chức năng kháng khuẩn, có khả năng kiểm tra được tính kháng khuẩn trên vật liệu dệt; số lượng vi khuẩn hiếu khí, nấm mốc trên giấy, tã (bỉm), băng vệ sinh, khăn ướt…

Microbiological testing laboratory equipped with state-of-the-art equipments, satisfying demands for tests and researches of functionally antibacterial textiles; number of aerobic bacteria and mildew in papers, diapers, sanitary pads…

 

 · Xác định định tính khả năng kháng khuẩn của vật liệu dệt (Qualitative tests)

 AATCC 147, AATCC 174, JIS L1902

· Xác định định lượng khả năng kháng khuẩn của vật liệu dệt (Quantitative tests)

AATCC 100, ASTM E2149, JIS L1902

· Xác định tổng số vi khuẩn và nấm trên giấy, tã (bỉm), băng vệ sinh (Determination of aerobic bacteria and mildew in papers, diapers, sanitary pads…)

QCVN 09:2015/BCT; TCVN 10584; TCVN 10585; TCVN 11528

                

 

 Phụ trách Trung tâm

Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm: Bùi Thị Thái Nam

Số Điện thoại: (+84)04-22156167; Di động: 0934496099/0912820173

Email: nambt@viendetmay.org.vn hoặc lab_tri@viendetmay.org.vn

Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm: Nguyễn Hữu Đông

Số Điện thoại: (+84)04-38624025(ext 403); Di động: 0983348078

Email: dongnh@viendetmay.org.vn hoặc thinghiem@viendetmay.org.vn