CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Dịch vụ – Sản phẩm » Dịch vụ thí nghiệm » Thử nghiệm an toàn đồ chơi và các sản phẩm chăm sóc trẻ em

Thử nghiệm an toàn đồ chơi và các sản phẩm chăm sóc trẻ em

TT (NO.)

TÊN PHÉP THỬ

(ITEMS)

PHƯƠNG PHÁP THỬ

 (TEST METHODS)

Phép thử an toàn đồ chơi và các sản phẩm dệt may

 (Toys and Textile Products Safety tests)

1

Thử các chi tiết nhỏ

(Small parts test)

ASTM F 963

16 CFR 1501

BS EN 71-1

ISO 8124-1

TCVN 6238-1

2

Kiểm tra điểm nhọn

(Sharp point test)

ASTM F 963

16 CFR 1500.48

BS EN 71-1

ISO 8124-1

TCVN 6238-1

3

Kiểm tra cạnh sắc

(Sharp edge test)

ASTM F 963

16 CFR 1500.49

BS EN 71-1

ISO 8124-1

TCVN 6238-1

4

Kiểm tra khả năng tiếp xúc

(Accessibility test)

ASTM F 963

BS EN 71-1

ISO 8124-1

TCVN 6238-1

5

Thử độ bền va đập

(Impact test)

ASTM F 963

16 CFR 1500.50-53

BS EN 71-1

ISO 8124-1

TCVN 6238-1

6

Thử cắn

(Bite test)

ASTM F 963

16 CFR 1500.50-53

7

Thử uốn

(Flexure test)

ASTM F 963

16 CFR 1500.50-53

BS EN 71-1

ISO 8124-1

TCVN 6238-1

8

Thử xoắn

(Torque test)

ASTM F 963

16 CFR 1500.50-53

BS EN 71-1

ISO 8124-1

TCVN 6238-1

9

Thử kéo

(Tension test)

ASTM F 963

16 CFR 1500.50-53

BS EN 71-1

ISO 8124-1

TCVN 6238-1

10

Thử nén

(Compression test)

ASTM F 963

16 CFR 1500.50-53

BS EN 71-1

ISO 8124-1

TCVN 6238-1

11

Thử lật

(Tip over test)

ASTM F 963

16 CFR 1500.51-53

BS EN 71-1

ISO 8124-1

TCVN 6238-1

12

Thử rơi

(Drop test)

ASTM F 963

16 CFR 1500.51-53

BS EN 71-1

ISO 8124-1

TCVN 6238-1

13

Thử hình dạng và kích thước của một số loại đồ chơi

(Test for  shape and size of certain  toys)

ASTM F 963

BS EN 71-1

ISO 8124-1

TCVN 6238-1

14

Thử đồ chơi hình người

(Test  for play figures)

ASTM F 963

BS EN 71-1

ISO 8124-1

TCVN 6238-1

15

Thử an toàn dây luồn

(Drawstrings test)

ASTM F1816

16 CFR 1120

BS EN 14682

16

Tính cháy của quần áo

(Flammability of Clothing Textiles)

16 CFR 1610

ASTM D1230

ISO 6941

TCVN 6879

17

Tính cháy màng vinyl

(Flammability of  Vinyl Plastic Film)

16 CFR 1611
18

Tính cháy quần áo ngủ trẻ em

(Flammability of   children’s sleepwear)

16 CFR 1615

16 CFR 1616