CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Thử nghiệm ngoại quan

TT (NO.)

TÊN PHÉP THỬ

(ITEMS)

PHƯƠNG PHÁP THỬ

 (TEST METHODS)

Các phép thử ngoại quan

 (Appearance tests)

1

Xác định khả năng chống vón gút và những thay đổi bề mặt liên quan khác của vải dệt: Máy thí nghiệm Martindale

(Determination of  pilling resestance and other related suface changes of textiles fabrics: Martindale tester

ASTM D 4970

ISO 12945-2

2

Xác định độ vón hạt và xù lông của vải -Phương pháp hộp thử vón hạt :

(Determination of fabric propensity to surface fuzzing and to pilling –Pilling box method):

ISO 12945-1

JIS L 1076

TCVN 7426-1

3

Xác định  khả năng chống vón gút và những thay đổi bề mặt liên quan khác của vải dệt bằng máy thí nghiệm vón hạt quay rối ngẫu nhiên

(Determination of Pilling Resistance and Other Related Surface Changes of Textile Fabrics: Random Tumble Pilling Tester)

ASTM D 3512
4

Đo góc hồi nhàu

(Measuring the angle of recovery)

AATCC 66

BS  EN 22313

ISO 2313

TCVN 7425

5

Đánh giá ngoại quan tính nhàu cho vải

(Evaluation of the wrinkle recovery of fabrics – Appearance method)

AATCC 128

ISO 9867

6

Đánh giá ngoại quan sau giặt khô

(Appearance of textile products after dry cleaning)

ISO 3175

ISO 7768

ISO 7769

ISO 7770

7

Xác định sự thay đổi kích thước trong quá trình giặt và làm khô

(Dimensional change in washing and drying)

AATCC 135

AATCC 150

ISO 3759

ISO 5077

ISO 6330

TCVN 8041

TCVN 12341

8

Thay đổi kích thước sau giặt khô

(Dimensional change in dry cleaning)

AATCC 158

ISO 3175

ISO 3759

ISO 5077

TCVN 12341

9

Đánh giá độ giữ nếp  của vải

(Appearance of creasing in durable-press products)

AATCC 88C

ISO 7769

10

Đánh giá ngoại quan đường may sau giặt và làm khô

(Appearance of seams in durable-press products)

AATCC 88B

ISO 7770

11

Ngoại quan sản phẩm sau giặt nhiều chu kỳ

(Appearance of apparel and textile products after repeated laundering)

AATCC 143
12

Xác định độ vặn xoắn sau giặt

(Determination of spirality after laundering)

ISO 16322-2

ISO 16322-3

13

Đánh giá ngoại quan của quần áo và các sản phẩm dệt  khác sau giặt gia dụng và  làm khô

(Method for assessing appearance of apparel and other textile end products after domestic washing and drying)

ISO 15487:2009
14

Xác định độ xiên lệch của vải, độ xoắn của sản phẩm may sau giặt gia dụng

(Skewness change in fabric and garment twist resulting from automatic home laundering)

AATCC 179
15

Đánh giá ngoại quan phẳng mượt của vải sau làm sạch

(Assessing the smoothness appearance of fabrics after cleansing)

ISO 6330

ISO 7768

16

Xác định chỉ số DP

(Appearance of textile products after washing and drying – durable-press test)

AATCC 124

ISO 7768