CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Dịch vụ – Sản phẩm » Dịch vụ thí nghiệm » Thử nghiệm phân tích thành phần, hóa chất

Thử nghiệm phân tích thành phần, hóa chất

TT (NO.)

TÊN PHÉP THỬ

(ITEMS)

PHƯƠNG PHÁP THỬ

 (TEST METHODS)

Phép thử phân tích (Analytical tests)
1

Thành phần nguyên liệu

(Fiber analysis qualitative and quantitative)

AATCC 20

AATCC 20A

ASTM D 276

ASTM D 629

ISO 1833

ISO/TR 11827

JIS  L 1030

TCVN 5465

2

Hàm lượng dầu, chất béo

(Wax, oil, fatty contents)

ASTM D 2257

TCVN 3584

3

Hàm lượng đường glucose trong xơ bông

(Glucose content  in cotton fibers)

Phương pháp nội bộ

(In-house method)

4

Đánh giá hiệu quả làm bóng thông qua trị số Bari

(Barium factor)

AATCC 89
5

Xác định hoá còn lại trên sản phẩm vải bông.

(Determination of chemical residues in cotton products)

TCVN 2129

TCVN 2130

6

Xác định hóa chất, chất trợ

(Determination of chemicals, additives)

Theo kiến thức chuyên gia (According to technical expert)
7

Nhận biết thuốc nhuộm

(Dyestuff identification)

Theo kiến thức chuyên gia (According to technical expert)