CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Dịch vụ – Sản phẩm » Dịch vụ thí nghiệm » Hệ thống các biểu mẫu áp dụng cho khách hàng

1.1 Phiếu yêu cầu thử nghiệm: (download)

1.2 TTTNBM-4.4-003-3 YCTN(3) cho Nguoi nhan mau giao viec cho thi nghiem(download)

1.3 YCTN(3) cho Nguoi nhan mau giao viec cho thi nghiem -ASTM, AATCC (download)

1.4 YCTN(3) cho Nguoi nhan mau giao viec cho thi nghiem -Giay – Khan uot (download)

1.5 YCTN(3) cho Nguoi nhan mau giao viec cho thi nghiem -ISO (download)

1.6 F-YCTN(3) cho Nguoi nhan mau giao viec cho thi nghiem -Leu bat (download)

1.7 YCTN(3) cho Nguoi nhan mau giao viec cho thi nghiem -Phao tron, phao bè (download)

1.8 YCTN(3) cho Nguoi nhan mau giao viec cho thi nghiem -Phao (download)

1.9 YCTN(3) cho Nguoi nhan mau giao viec cho thi nghiem -TCVN (download)