CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Thông tin liên hệ

1.1 Phụ trách Trung tâm:

Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm: Bùi Thị Thái Nam

Số Điện thoại: (+84)04-22156167; Di động: 0934496099/0912820173

Email: nambt@viendetmay.org.vn hoặc lab_tri@viendetmay.org.vn

Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm: Nguyễn Hữu Đông

Số Điện thoại: (+84)04-38624025(ext 402); Di động: 0983348078

Email: dongnh@viendetmay.org.vn hoặc thinghiem@viendetmay.org.vn

1.2 Phụ trách dịch vụ khách hàng:

Ms. Ngô Thị Thu Hiền

Số Điện thoại: (+84)04-66815577; Di động: 0916067694

Email: lab_tri@viendetmay.org.vn hoặc hiennt@viendetmay.org.vn