CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Tin tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÍ NGHIỆM VIÊN
12 Th1 2022

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÍ NGHIỆM VIÊN

Công ty Cổ phần – Viện Nghiên cứu Dệt May là đơn vị sự nghiệp thuộc sự quản lý của Bộ Công Thương với hoạt động chính là nghiên cứu và cung cấp dịch vụ kỹ thuật. Công ty đang cần tuyển dụng nhân sự …

Hà Nội (Trụ sở chính)

024 3862 4025

HCM (Chi nhánh)

028 3920 1396

Về chúng tôi


Trung tâm thí nghiệm với tiêu chuẩn ILAC và VILAS 089

Thiết bị thử nghiệm sản xuất hiện đại

Khoảng 80 cán bộ đại học và trên đại học

Có trách nhiệm với khách hàng