CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Quan hệ cổ đông

Thông báo
11 Th5 2020

Thông báo

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo
06 Th5 2020

Thông báo

Thông báo về việc chốt danh sách đại hội cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020