CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

Trung tâm Thí nghiệm Dệt May – Công ty Cổ phần – Viện Dệt May thực hiện chính sách chất lượng “Không ngừng cải tiến và nâng cao hiệu quả dịch vụ thí nghiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm dệt may, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng về thời gian, uy tín và chất lượng”. Để thực hiện chính sách đó, Trung tâm Thí nghiệm Dệt May cam kết:

  • Đảm bảo cung cấp các nguồn lực để thực hiện, duy trì hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025.
  • Hoạt động của Trung tâm để hướng tới kết quả thử nghiệm có giá trị, nhằm thỏa mãn tốt nhu cầu của khách hàng.
  • Đào tạo và tự rèn luyện để liên tục phát triển.
  • Đảm bảo mọi thành viên trong Trung tâm đều thấu hiểu chính sách chất lượng, lấy niềm tin khách hàng là động lực trong suốt quá trình phát triển.