CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Lịch sử phát triển

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

05/02/1969

05/02/1969

Viện Công nghiệp Sợi được thành lập ngày 05/02/1969 theo Quyết định 24-CP của Chính phủ.

Năm 1970

Năm 1970

Viện chuyển về thành phố Nam Định.

Năm 1978

Năm 1978

Viện xây dựng Phòng thí nghiệm hóa nhuộm ở Hà Nội do hãng Ciba-Geigy tài trợ.

Năm 1980

Năm 1980

Thành lập Phân Viện nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1983

Năm 1983

Viện chuyển từ thành phố Nam Định về Hà Nội.

14/02/2006

14/02/2006

Viện chuyển đổi hoạt động theo mô hình tổ chức khoa học và công nghệ tự chủ với tên gọi: VIỆN DỆT MAY. Viện có trụ sở chính tại Hà Nội và Phân Viện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2018

Năm 2018

Viện chuyển đổi thành công sang mô hình Công ty Cổ phần. Ngày 10/10/2018, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần với mã số doanh nghiệp là 0100100294