CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Tin ngành

Levi’s bắt đầu tái chế quần áo ở châu Âu
08 Th8 2017

Levi’s bắt đầu tái chế quần áo ở châu Âu

Một năm sau khi giới thiệu sáng kiến mới tái chế quần áo ở Mỹ làm cho người tiêu dùng có thể tái chế quần áo, giày dép trong cửa hàng, hỗ trợ cho việc giảm lượng phế thải được đưa tới các bãi chôn …

Hà Nội (Trụ sở chính)

024 3862 4025

HCM (Chi nhánh)

028 3920 1396

Về chúng tôi


Trung tâm thí nghiệm với tiêu chuẩn ILAC và VILAS 089

Thiết bị thử nghiệm sản xuất hiện đại

Khoảng 80 cán bộ đại học và trên đại học

Có trách nhiệm với khách hàng