CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Biểu mẫu

HƯỚNG DẪN GIÁM ĐỊNH/KIỂM TRA THEO THÔNG TƯ 37/2015/TT-BCT

Giám định/kiểm tra chất lượng hàng hóa về hàm lượng Formaldehyde và các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may được sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh trên thị trường Việt Nam theo Thông tư 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015.

  • Hướng dẫn đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa theo TT 37/2015/TT-BCT (Tải file)
  • Biểu mẫu đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa theo TT 37/2015/TT-BCT (Tải file)
  • Mẫu đơn đề nghị đưa hàng về bảo quản TT 38/2015/TT – BTC (Tải file)