CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Dịch vụ – Sản phẩm » Nghiên cứu & chuyển giao KHCN

Nghiên cứu & chuyển giao KHCN

1. Giới thiệu

Trung tâm nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao công nghệ dệt may thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu KHCN và các dịch vụ kỹ thuật ngành dệt may. Với chức năng là nghiên cứu các lĩnh vực từ kéo sợi đến sản phẩm may, trong những năm qua Trung tâm đã thực hiện các đề tài nghiên cứu đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành như nghiên cứu phát triển mặt hàng từ nguyên liệu mới; nghiên cứu áp dụng công nghệ mới nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Trung tâm đã thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học với Bộ Công Thương, Tập đoàn Dệt May, Sở khoa học & Công nghệ Hà Nội, Tổng cục dạy nghề. Trung tâm được đầu tư các  thiết bị phục vụ nghiên cứu như: Thiết bị hồ, mắc, dệt mẫu điện tử. Máy dệt dobby, máy dệt jacquard điện tử; Hệ thống theo dõi độ tận trích của thuốc nhuộm; Hệ thống pha cấp dung dịch tự động; Các thiết bị làm mẫu nhỏ: nhuộm cao áp, ngấm ép, văng sấy định hình; Thiết bị đo nhân trắc tự động (máy quét cơ thể 3D)

2. Chức năng, nhiệm vụ

– Nghiên cứu phát triển các nguyên liệu, công nghệ, sản phẩm dệt may. Ứng dụng nguyên liệu mới phát triển mặt hàng, xây dựng qui trình công nghệ sản xuất từ kéo sợi, dệt, nhuộm, hoàn tất vải và may sản phẩm.

– Chuyển giao công nghệ,  tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật dệt may. Tư vấn lựa chọn thiết bị, công nghệ, bố trí dây chuyền trong đầu tư sản xuất Sợi – Dệt – Nhuộm và May. Xây dựng tài liệu kỹ thuật (cẩm nang, sổ tay kỹ thuật sợi, dệt, nhuộm)

– Nghiên cứu chiến lược, qui hoạch, chính sách và các giải pháp phát triển ngành dệt may.