CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Dịch vụ – Sản phẩm » Giám định – Chứng nhận » Quy định chung về hoạt động chứng nhận

Quy định chung về hoạt động chứng nhận (download)

Thủ tục xử lý khiếu nại/phàn nàn (download)

Quy định xử dụng dấu chứng nhận phù hợp và biểu tượng CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt may (download)

Thông tin chung về phí chứng nhận (download)