CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Để truy suất chứng nhận, bạn vui lòng click vào đường link bên dưới:

http://hnvtri.viendetmay.org.vn/