CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Chính sách chất lượng:


“Cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp một cách khách quan, chính xác, trung thực, kịp thời, hiệu quả, luôn hướng tới sự phát triển bền vững và thoả mãn yêu cầu của khách hàng”.