CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Thông báo về việc lấy ý kiến bằng văn bản thành viên HĐQT
29/03/2020

Thông báo về việc lấy ý kiến bằng văn bản thành viên HĐQT

Thông báo về việc lấy ý kiến bằng văn bản thành viên HĐQT Công ty CP – Viện Nghiên cứu Dệt May

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May
04/11/2019

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của CTCP – …

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May
24/10/2019

Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May

Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP – Viện Nghiên cứu …

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Đơn đăng ký ngày giao dịch đầu tiên chứng khoán Viện Dệt May
24/10/2019

Đơn đăng ký ngày giao dịch đầu tiên chứng khoán Viện Dệt May

Đơn đăng ký ngày giao dịch đầu tiên chứng khoán Viện Dệt May (download)

Chuyên mục Thông báo cổ đông