CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Báo cáo định kỳ

Báo cáo thường niên năm 2022
17/03/2023

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022 (Nội dung)

Chuyên mục Báo cáo định kỳ
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
09/03/2023

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần – Viện nghiên cứu Dệt …

Chuyên mục Báo cáo định kỳ
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022 (Bản rút gọn)
30/01/2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022 (Bản rút gọn)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022(download)

Chuyên mục Báo cáo định kỳ
Kết quả thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022
16/01/2023

Kết quả thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022

Kết quả thực hiện Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022 (Nội dung)

Chuyên mục Báo cáo định kỳ
Báo cáo thường niên năm 2021
24/03/2022

Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2021 (nội dung)

Chuyên mục Báo cáo định kỳ
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
10/03/2022

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021(nội dung)

Chuyên mục Báo cáo định kỳ
Báo cáotình hình quản trị công ty năm 2021
28/01/2022

Báo cáotình hình quản trị công ty năm 2021

Báo cáotình hình quản trị công ty năm 2021(nội dung)

Chuyên mục Báo cáo định kỳ
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021
29/07/2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 (download)

Chuyên mục Báo cáo định kỳ
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 VTRI
16/07/2021

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 VTRI

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 VTRI (download)

Báo cáo thường niên 2020
19/03/2021

Báo cáo thường niên 2020

Báo cáo thường niên 2020 (download)