CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước vafv sở GDCKv Hà Nội
14/10/2021

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước vafv sở GDCKv Hà Nội

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước vafv sở GDCKv …

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
14/10/2021

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh …

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
08/10/2021

Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (nội dung)

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
08/10/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 …

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam trả lời hồ sơ thực hiện quyền-mã chứng khoán VDM
07/10/2021

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam trả lời hồ sơ thực hiện quyền-mã chứng khoán VDM

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam trả lời hồ sơ thực hiện quyền-mã chứng khoán VDM (nội dung)

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Thông báo ngày đăng ký cuối  để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
02/10/2021

Thông báo ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 (download)

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
02/10/2021

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (nội dung)

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 VTRI
16/07/2021

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 VTRI

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 VTRI (download)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO
02/06/2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO

Thông báo thay đổi nhân sự lãnh đạo (download)

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Bản cung cấp thông tin
10/05/2021

Bản cung cấp thông tin

Bản cung cấp thông tin (download)

Chuyên mục Thông báo cổ đông