CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Uncategorized

Đại hội các Chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần – Viện Nghiên cứu Dệt May nhiệm kỳ 2022-2025.
18/11/2022

Đại hội các Chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần – Viện Nghiên cứu Dệt May nhiệm kỳ 2022-2025.

Ngày 15 và ngày 18 tháng 11 năm 2022, Các Chi bộ 1, 2 và 3 thuộc Đảng bộ CTCP …

Chuyên mục Tin nội bộ, Uncategorized
02/11/2022

Hiệp hội Dệt May Châu Âu (TE(XGLOBAL) tới thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần- Viện Nghiên cứu Dệt May (VTRI)

Hiệp hội Dệt May Châu Âu (TE(XGLOBAL) tới thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần- Viện Nghiên cứu …

Nghị quyết Hội đồng Quản trị quý 4 năm 2021
31/12/2021

Nghị quyết Hội đồng Quản trị quý 4 năm 2021

Nghị quyết Hội đồng Quản trị quý 4 năm 2021 (nội dung)

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
01/10/2021

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Đại hội đồng cổ đông …

Thông báo về việc từ nhiệm thành viên ban kiểm soát kể từ ngày 15/9/2021
16/09/2021

Thông báo về việc từ nhiệm thành viên ban kiểm soát kể từ ngày 15/9/2021

Thông báo về việc từ nhiệm thành viên ban kiểm soát kể từ ngày 15/9/2021 (nội dung)

Đăng ký quyền tham dự ĐHCĐ 2021
05/03/2021

Đăng ký quyền tham dự ĐHCĐ 2021

Đăng ký quyền tham dự ĐHCĐ 2021 (download)