CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Dịch vụ – Sản phẩm » Nghiên cứu & chuyển giao KHCN » Xây dựng và chuyển giao tài liệu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng cho ngành dệt may