CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Dịch vụ – Sản phẩm » Nghiên cứu & chuyển giao KHCN » Tư vấn lựa chọn thiết bị, công nghệ, bố trí dây chuyền trong đầu tư sản xuất Sợi – Dệt – Nhuộm và May