CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Dịch vụ – Sản phẩm » Nghiên cứu & chuyển giao KHCN » Kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất sợi – dệt – nhuộm