CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÍ NGHIỆM VIÊN

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÍ NGHIỆM VIÊN

Công ty Cổ phần – Viện Nghiên cứu Dệt May là đơn vị sự nghiệp thuộc sự quản lý của Bộ Công Thương với hoạt động chính là nghiên cứu và cung cấp dịch vụ kỹ thuật.

Công ty đang cần tuyển dụng nhân sự với công việc như sau:

1 Thí nghiệm viên vi sinh (Số lượng 01)

Hình thực việc làm: Toàn thời gian

Mô tả công việc:

+ Thực hiện các thí nghiệm phân tích, kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh của các mẫu nguyên liệu, thành phẩm, theo lịch/ kế hoạch, đảm bảo cung cấp kết quả kiểm nghiệm kịp thời, chính xác.

+ Kiểm soát tất cả thiết bị/ máy móc thử nghiệm trong phòng Thử Nghiệm Vi Sinh. Đảm bảo rằng tất cả máy móc/ thiết bị luôn trong tình trạng tốt, an toàn và sẵn sàng.

Yêu cầu công việc:

+ Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành vi sinh / Sinh học / Công nghệ sinh học

+ Có kỹ năng sử dụng thiết bị, dụng cụ phòng thí nghiệm, vật tư, hóa chất, chủng chuẩn

+ Kỹ năng xây dựng và phê duyệt phương pháp

+ Có khả năng sử dụng thành thạo Office, làm việc độc lập và làm việc nhóm

+ Có khả năng  đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, tiếng Anh chuyên ngành.

Quyền lợi:

+ Lương theo hệ số công việc của doanh nghiệp

+ Chế độ phúc lợi, thưởng, BHXH, BHYT, BHTN,… theo quy định của công ty

2 Thí nghiệm viên dệt may (Số lượng 01)

Hình thực việc làm: Toàn thời gian

Mô tả công việc:

+ Thực hiện các thí nghiệm phân tích, kiểm nghiệm các chỉ tiêu cơ, hóa dệt của các mẫu nguyên liệu, thành phẩm, theo lịch/ kế hoạch, đảm bảo cung cấp kết quả kiểm nghiệm kịp thời, chính xác.

+ Kiểm soát tất cả thiết bị/ máy móc thử nghiệm trong phòng Thử Nghiệm Dệt may. Đảm bảo rằng tất cả máy móc/ thiết bị luôn trong tình trạng tốt, an toàn và sẵn sàng.

Yêu cầu công việc:

+ Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành sợi /dệt / nhuộm / may

+ Có kỹ năng sử dụng thiết bị, dụng cụ phòng thí nghiệm, vật tư, hóa chất,

+ Kỹ năng xây dựng và phê duyệt phương pháp

+ Có khả năng sử dụng thành thạo Office, làm việc độc lập và làm việc nhóm

+ Có khả năng  đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, tiếng Anh chuyên ngành.

Quyền lợi:

+ Lương theo hệ số công việc của doanh nghiệp

+ Chế độ phúc lợi, thưởng, BHXH, BHYT, BHTN,… theo quy định của công ty

3 Thí nghiệm viên hóa học (Số lượng 01, ưu tiên nam)

Hình thực việc làm: Toàn thời gian

Mô tả công việc:

+ Thực hiện các thí nghiệm phân tích, kiểm nghiệm các chỉ tiêu hóa học, phân tích công cụ của các mẫu nguyên liệu, thành phẩm, theo lịch/ kế hoạch, đảm bảo cung cấp kết quả kiểm nghiệm kịp thời, chính xác.

+ Kiểm soát tất cả thiết bị/ máy móc thử nghiệm trong phòng Thử Nghiệm Sinh thái. Đảm bảo rằng tất cả máy móc/ thiết bị luôn trong tình trạng tốt, an toàn và sẵn sàng.

Yêu cầu công việc:

+ Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành hóa phân tích

+ Có kỹ năng sử dụng thiết bị, dụng cụ phòng thí nghiệm, vật tư, hóa chất,

+ Kỹ năng xây dựng và phê duyệt phương pháp

+ Có khả năng sử dụng thành thạo Office, làm việc độc lập và làm việc nhóm

+ Có khả năng  đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, tiếng Anh chuyên ngành.

Quyền lợi:

+ Lương theo hệ số công việc của doanh nghiệp

+ Chế độ phúc lợi, thưởng, BHXH, BHYT, BHTN,… theo quy định của công ty

Thời gian nộp hồ sơ ứng tuyển: đến hết ngày 28/02/2022;

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Thí nghiệm Dệt May

478 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chị Nam (0934496099)

Email: lab_tri@viendetmay.org.vn

Hà Nội (Trụ sở chính)

024 3862 4025

HCM (Chi nhánh)

028 3920 1396

Về chúng tôi


Trung tâm thí nghiệm với tiêu chuẩn ILAC và VILAS 089

Thiết bị thử nghiệm sản xuất hiện đại

Khoảng 80 cán bộ đại học và trên đại học

Có trách nhiệm với khách hàng