CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Thông báo về việc đính chính lại số liệu chỉ tiêu tiền lương bình quân năm 2022 của CBNV công ty CP-Viện nghiên cứu Dệt may tại Báo cáo thường niên năm 2021, hồ sơ đại hội cổ đông năm 2022

Thông báo về việc đính chính lại số liệu chỉ tiêu tiền lương bình quân năm 2022 của CBNV công ty CP-Viện nghiên cứu Dệt may tại Báo cáo thường niên năm 2021, hồ sơ đại hội cổ đông năm 2022

Đính chính lại số liệu chỉ tiêu tiền lương bình quân năm 2022 của CBNV công ty CP-Viện nghiên cứu Dệt may tại Báo cáo thường niên năm 2021 (nội dung)

Hà Nội (Trụ sở chính)

024 3862 4025

HCM (Chi nhánh)

028 3920 1396

Về chúng tôi


Trung tâm thí nghiệm với tiêu chuẩn ILAC và VILAS 089

Thiết bị thử nghiệm sản xuất hiện đại

Khoảng 80 cán bộ đại học và trên đại học

Có trách nhiệm với khách hàng