CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » HỘI NGHỊ BCH ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN DỆT MAY MỞ RỘNG

HỘI NGHỊ BCH ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN DỆT MAY MỞ RỘNG

Ngày 31/5/2021, BCH Đảng ủy mở rộng CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May đã tham gia họp trực tuyến BCH Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCHTW khóa XII và sinh hoạt chuyên đề “Tìm hiểu về Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc liên quan đến phát triển ngành Công nghiệp Dệt May”/ Hội nghị đã tập trung thảo luận Dự thảo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCHTW khóa XII. Phổ biến về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp dệt may, đặc biệt ở các vùng dịch.

Hà Nội (Trụ sở chính)

024 3862 4025

HCM (Chi nhánh)

028 3920 1396

Về chúng tôi


Trung tâm thí nghiệm với tiêu chuẩn ILAC và VILAS 089

Thiết bị thử nghiệm sản xuất hiện đại

Khoảng 80 cán bộ đại học và trên đại học

Có trách nhiệm với khách hàng