CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Đảng bộ CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

Đảng bộ CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

Ngày 30/6/2021, Đảng bộ CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May đã tham gia trực tuyến Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đo Đảng ủy Tập đoàn Dệt May tổ chức tại trụ sở Công ty ở Hà Nội và Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh.
Tại Hội nghị đã triển khai các nội dung do PGS.TS. Nguyễn Viết Thông – Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã truyền đạt đến các cán bộ, đảng viên về chủ đề Đại hội XIII của Đảng và 5 quan điểm chỉ đạo gồm: Những vấn đề có nguyên tắc trong công cuộc đổi mới; Quan điểm về chiến lược tổng quát phát triển đất nước nhanh và bền vững; Quan điểm động lực phát triển; Quan điểm về nguồn lực phát triển; Quan điểm về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Những điểm mới của mục tiêu tổng quát và phân tích kỹ về mục tiêu cụ thể và đề cập đến định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021 – 2030, định hướng nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021-2025; các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII,…
Hội nghị đã được nghe đồng chí Cao Hữu Hiếu, UV Ban Thường vụ – Trưởng ban Tuyên giáo Đoàn thể – Phó Tổng Giám đốc Vinatex trình bày về Chương trình hành động của Đảng bộ Tập đoàn.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Trường, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Vinatex đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí Bí thư Đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong chỉ đạo cơ sở của mình nghiên cứu chương trình hành động, xây dựng kế hoạch của Đảng bộ, chi bộ mình để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Việc áp dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào trong hoạt động thực tế của doanh nghiệp bao gồm 3 vấn đề chính:

Thứ nhất: Trong Nghị quyết lần này ngoài chỉnh đốn Đảng còn có chỉnh đốn hệ thống chính trị và nâng cao năng lực cầm quyền. Đối với doanh nghiệp năng lực cầm quyền chính là hệ thống quản trị. Như vậy trong chương trình hành động của Đảng bộ Vinatex là phải phát triển được đảng viên có năng lực, trình độ để tham gia vào quá trình quản lý và chỉnh đốn nâng cấp hệ thống quản trị.

Thứ Hai: Cần xem xét đến các giải pháp, kể cả các giải pháp mang tính tình thế để đối phó với các khó khăn có thể xảy ra trong năm 2021 – 2022 trong điều kiện dịch bệnh trong và ngoài nước ảnh hưởng đến tổng cầu chung của thế giới.

Thứ ba: Trong nhiệm vụ phát triển kinh tế 5 đến 10 năm nữa phải đặt trọng tâm trong làm chủ công nghệ, làm chủ thị trường, khách hàng. Dù đầu tư mới hay nâng cấp nền tảng sẵn có cũng phải xem xét tính phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực, điều kiện của từng đơn vị. Trong đầu tư mới, cần áp dụng thành quả của cuộc cách mạng Công nghệ 4.0 gắn với bảo vệ tự nhiên, bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng.

Ngày 01/7/2021, Đảng bộ Công ty tổ chức thảo luận hai nội dung về Chương trình hành động của Đảng bộ Tập đoàn và Xây dựng Kế hoạch hành động của Đảng bộ.

Hà Nội (Trụ sở chính)

024 3862 4025

HCM (Chi nhánh)

028 3920 1396

Về chúng tôi


Trung tâm thí nghiệm với tiêu chuẩn ILAC và VILAS 089

Thiết bị thử nghiệm sản xuất hiện đại

Khoảng 80 cán bộ đại học và trên đại học

Có trách nhiệm với khách hàng