Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng ký
Quên mật khẩu?
Liên kết Site

Quảng cáo Website

Quy chuẩn kỹ thuật mới cho hàng dệt may nhập khẩu vào Ai Cập

Theo Quy chuẩn nhập khẩu mới cho sản phẩm dệt may vào Ai Cập – sắc lệnh của Bộ Công nghiệp và Thương mại Ai Cập 626/2011 – mỗi chuyến hàng dệt may nhập khẩu phải đi kèm một chứng chỉ giám định do công ty giám định được công nhận phát hành. Không có chứng chỉ như vậy, các sản phẩm bị cấm nhập vào Ai Cập. Sắc lệnh có hiệu lực từ 1 tháng 4 năm 2012.

Sắc lệnh cấp bộ 626/2011 cho sản phẩm dệt áp dụng cho

 • sản phẩm dệt may
 • sợi và vải được sử dụng trong sản phẩm dệt kể cả quần áo
 • vải bọc đồ gia dụng và
 • thảm

Các phụ kiện bằng hàng dệt khác như là chỉ may, nhãn, khóa kéo, băng chun, cúc, dây lưng, miếng đệm vai .v.v được loại trừ ra khỏi sắc lệnh này.

Theo quy chuẩn nhập khẩu, mỗi chuyến hàng sản phẩm dệt may nhập khẩu phải đi kèm một chúng chỉ giám định do công ty giám định được công nhận phát hành. Không có chứng chỉ như vậy, các sản phẩm bị cấm nhập vào thị trường Ai Cập có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2012. Chứng chỉ giám định cho mỗi sản phẩm của người nhận hàng phải có thông tin sau:

 • số lượng
 • giá trị
 • nước xuất xứ
 • tên và địa chỉ của nhà sản xuất
 • nhãn hiệu thương mại được cấp giấy phép
 • tên nhà nhập khẩu và
 • các kết quả thử nghiệm (được phát hành bởi phòng thí nghiệm được công nhận ISO 17025) cho thấy tuân thủ với các tiêu chuẩn Ai Cập có liên quan (hoặc các tiêu chuẩn Quốc tế tương đương về mặt kỹ thuật).

Công ty giám định cần được công nhận theo ISO 17020 bởi một tổ chức công nhận địa phương được thừa nhận bởi các tổ chức hợp tác công nhận quốc tế như:

→ ILAC (Tổ chức hợp tác công nhận phòng thí nghiệm quốc tế)

→ IAAC (Tổ chức hợp tác công nhận Liên châu Mỹ)

→ APLAC (Tổ chức công nhạn phòng thí nghiệm châu Á Thái Bình Dương)

→ EA (Tổ chức hợp tác châu Âu về công nhận)

→ ARAC (Cơ quan công nhạn Arập)

→ AFRAC (Tổ chức hợp tác châu Phi về công nhận)

Các chứng chỉ phải mang logo của Tổ chức hợp tác công nhận quốc tế bên cạnh logo của cơ quan công nhận địa phương và logo của công ty giám định bên thứ ba.

Công ty giám định bên thứ ba cần trình một đơn đề nghị tới Tổng cục kiểm soát xuất nhập khẩu (GEIC) để đăng ký, để các chứng chỉ phát hành sẽ được các cơ quan công quyền của Ai Cập thừa nhận. Nếu không như vậy mỗi chứng chỉ phải được gửi tới Phòng Thương mại và Sứ quán Ai Cập ở nước xuất khẩu để xác nhận.

GOEIC trực tiếp dưới sự quản lý của Bộ Công nghiệp và Thương mại và thực hiện trách nhiệm bằng cách giám định hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu. Như một phần của công việc, GOEIC sẽ lựa chọn ngẫu nhiên các chuyến hàng để giám định và thử nghiệm. Khi các kết quả không đúng với chứng chỉ giám định, công ty phát hành chứng chỉ và nhà cung cáp hàng hóa sẽ được đưa vào danh sách đen.

Các yêu cầu bắt buộc của Ai Cập cho sản phẩm dệt may phải theo Tiêu chuẩn số 7266/2011 – Các tiêu chí an toàn và sức khỏe và ghi nhãn cho sản phẩm dệt may. Tiêu chuẩn gồm 5 phần cho sản phẩm dệt may:

 • EG STDS 7266-1 – Sợi nhuộm
 • EG STDS 7266-2 – Vải nhuộm, vải in hoặc vải đã xử lý hoàn tất
 • EG STDS 7266-3 – Hàng may mặc và vật liệu dệt gia dụng
 • EG STDS 7266-4 – Quần áo
 • EG STDS 7266-5 – Thảm

Theo EG STDS 7266-4, các sản phẩm quần áo được nhập khẩu vào thị trường Ai Cập để bán lẻ phải có thông tin ghi nhãn tương ứng được viết rõ ràng đọc được trên các mặt hàng và bao bì. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại quần áo, hàng thêu, quần áo lễ phục cho nam/nữ/trẻ em cho tất cả các cỡ và tất cả các loại nguyên liệu thô và bao trùm các yêu cầu về (1) kiểm soát các hóa chất nguy hại bị hạn chế và (2) thông tin sản phẩm trên ghi nhãn.

KIỂM SÓAT CÁC HÓA CHẤT NGUY HẠI BỊ HẠN CHẾ

Các hóa chất nguy hại bị hạn chế

Giới hạn dụng

Quần áo trẻ sơ sinh và trẻ em*

Các sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da

Các sản phẩm không tiếp xúc trực tiếp với da

Thuốc nhuộm gây ung thư

Cấm

Thuốc nhuộm azo

Cấm

Thuốc nhuộm Navy Blue

Cấm

Các chất chậm cháy brom hóa (PBB, TRIS, TEPA)

Cấm

Formaldehyt

< 20 mg/kg

< 75 mg/kg

< 30 mg/kg

Các phthalat (DEHP, DBP, BBP, DNOP, DINP, DIDP)

≤ 0,1% (mỗi phthalat)

-

-

Cadimi

Cấm

Niken

< 0,5 μg/cm2/tuần

Chì

< 300 mg/kg

-

-

 • Chú ý: tới 12 tuổi theo quy định của Tổ chức Tiêu chuẩn và Chất lượng Ai Cập (EOS).

THÔNGTIN SẢN PHẨM KHI GHI NHÃN

(a) Nhãn treenbaobif bên ngoài (PHẢI có nhãn rõ ràng với thông tin sau – được tin, dán hoặc được gắn chặt bằng bất kỳ cách nào):

 • Tên nhà sản xuất/tên nhà nhập khẩu/Nhãn hiệu thương mại đã đăng ký
 • Tên sản phẩm
 • Món hàng và số lượng
 • Nước xuất xứ
 • Khối lượng tịnh
 • Khối lượng thô

(b) Nhãn và nhãn treo của sản phẩm:

 • Thành phần xơ
 • Nước xuất xứ
 • Tên sản phẩm/Tên nhà nhập khẩu/Nhãn hiệu thương mại đã đăng ký

(c) Nhãn hướng dẫn sử dụng (tham chiếu tới USA 16 CFR Part 423 – Ghi nhãn hướng dẫn sử dụng cho hàng may mặc dệt):

 • Hướng dẫn giặt và làm sạch
 • Hướng dẫn tẩy
 • Hướng dẫn làm khô
 • Hướng dẫn là ủi
 • Phòng ngừa (nếu cần)
 • Các biểu tượng hướng dẫn chăm sóc.

Hoàng My Lan

Theo www.sgs.com