Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng ký
Quên mật khẩu?
Liên kết Site

Quảng cáo Website

SGS giới thiệu chương trình ghi nhãn dấu cacbon sản phẩm toàn cầu

SGS đã giới thiệu chương trình dấu cacbon sản phẩm đầu tiên với nhãn có thể áp dụng được cho các sản phẩm được sản xuất và bán trên thị trường thế giới. Được thiết kế để cung cấp một công cụ tiếp thị sắc bén mang tính cạnh tranh bằng cách thể hiện các lời tự nhận về môi trường có giá trị pháp lý, chương trình cũng là chương trình đầu tiên đưa ra một kế hoạch ba nhãn tiến bộ toàn diện chứng tỏ sự cải thiện liên tục trong việc cắt giảm và bù trừ tác động môi trường của một sản phẩm.

“Người tiêu dùng ngày nay đang ngày càng quan tâm đến việc mua sản phẩm thân thiện với sinh thái. Trong một khảo sát năm 2010, 74% số người được hỏi ý kiến nói rằng họ sẽ mua sản phẩm có hiển thị thông tin tác động môi trường để trợ giúp quyết định mua sắm của họ” – ông Charles Ly Wa Hoi – Phó Chủ tịch Dịch vụ Bền vững Toàn cầu nói. “Chương trình dấu cacbon của sản phẩm của chúng tôi có thể làm cho các công ty trao đổi thông tin ngay lập tức bằng cách sử dụng một công cụ được thừa nhận – một biểu tượng chỉ ra rằng giấy chứng nhận của sản phẩm đã được thẩm tra bởi một tổ chức độc lập đáng tin cậy – trong khi vẫn đưa ra khung làm việc giảm cacbon liên tục, khung làm việc này có thể giảm cả chi phí và làm tăng cường danh tiếng của nhãn hàng”.

Ba mức cácbon

Không giống các chương trình ghi nhãn dấu cacbon chỉ hạn chế cho một quốc gia, một đất nước hoặc một pha đơn lẻ trong cả chặng đường cacbon của sản phẩm, chương trình của SGS đưa ra một phương thức tiếp cận toàn diện bao trùm tất cả các vùng địa lý với một nhãn duy nhất cũng như các mức thừa nhận thành tựu đạt được về môi trường. Các sản phẩm có thể “đạt” ba nhãn khác nhau liên tiếp:

· Dấu cacbon SGS, chuyển tải cam kết môi trường của nhãn hàng bằng cách chứng thức rằng SGS đã tính toán tổng phát thải khí nhà kính trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm, bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn đã được quốc tế chấp nhận và liệt kê các kết quả trên nhãn.

· Giảm Cacbon SGS, rằng dấu cacbon của sản phẩm đã được giảm trong chương trình cải tiến 12 tháng liên tiếp được thiết lập sau tính toán dấu cacbon ban đầu.

· Trung tính Cacbon SGS, chỉ ra việc đạt được sự giảm đáng kể dấu cacbon và phát thải còn lại đã được bù trừ thông qua các chương trình như là các hệ thống mua tín dụng năng lượng tái tạo do các tổ chức được chứng nhận bên thứ ba vận hành.

Các chuyên gia bền vững của SGS trên toàn cầu có thể hỗ trợ các công ty thiết lập chiến lược giảm cacbon và giúp xác định mục tiêu giảm cacbon bền vững để có thể mở đường cho việc đạt các nhãn Giảm Cacbon SGS và Trung tính Cacbon SGS. Chiến lược ấy được dựa trên phân tích vòng đời sản phẩm, có thể gồm các bước như là giảm nguyên liệu thô, quản lý năng lượng, thực hiện các công nghệ tốt nhất hiện có và tối ưu hóa chuỗi cung cấp. Các kỹ thuật này cũng có thể giúp tạo ra tiết kiệm trong chi phí sản xuất.

Các lợi ích chính

Cấu trúc ba nhãn độc đáo của chương trình dấu cacbon của sản phẩm SGS đưa ra các ưu điểm quan trọng cho các nhãn hàng muốn đưa các sáng kiến bền vững tiến về phía trước để tăng doanh số, tạo sự khác biệt sản phẩm của họ trên giá hàng, và giúp tiết kiệm các nguồn của hành tinh.

Các lợi ích của dịch vụ SGS gồm:

Sự tin cậy nhãn SGS - là công ty thẩm tra, thử nghiệm và chứng nhận hàng đầu thế giới.

  • Tầm nhìn toàn cầu và độc đáo của cam kết môi trường của một tổ chức để giải quyết các thách thức biến đổi khí hậu.
  • Khả năng sử dụng một nhãn trên toàn thế giới, loại trừ thời gian và chi phí gắn các nhãn khác nhau trong các thị trường khác nhau.
  • Phần thưởng cho cải tiến liên tục, đưa ra thời cơ để biểu thị thành tựu gia tăng trong việc giảm tác động môi trường tới mức thấp nhất khi sản phẩm di chuyển từ nhãn Dấu Cacbon SGS sang các nhãn Giảm Cacbon SGS và Trung tính Cacbon SGS.
  • Lộ trình để giảm cacbon được công ty thực hiện và trợ giúp bởi các nhân viên tư vấn bền vững của SGS sau khi thực hiện thành công phân tích vòng đời sản phẩm.
  • Mạng lưới các phòng thí nghiệm toàn cầu tạo thuận lợi cho việc thu thập dữ liệu ban đầu từ các nhà máy cũng như phân tích nguyên liệu thô vẫn chưa được giới thiệu trong các cơ sở dữ liệu hiện hành.

Hoàng My Lan

Theo http://www.pollutiononline.com/article.mvc/SGS-Unveils-Comprehensive-Global-Product-0001