Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng ký
Quên mật khẩu?
Liên kết Site

Quảng cáo Website

Six Sigma (6 Sigma) trong công nghiệp dệt

Dệt may là một trong những ngành có tác động đáng kể đối với nền kinh tế Việt Nam về sản xuất, xuất khẩu, lao động, đóng góp tài chính quốc gia. Để phát triển sản xuất một cách bền vững và nâng cao tính cạch tranh trên thị trường toàn cầu, các doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam cần phải hiện đại hóa máy móc và nâng cao năng lực, hiệu quả trong sản xuất và kinh doanh. Việc áp dụng các kỹ thuật quản lý tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh sẽ mang lại sự ổn định lâu dài trên thị trường và danh tiếng tốt hơn cho công ty. 6 Sigma là một công cụ quản lý được xem như một sự tiếp cận tiên tiến để tạo nên sự đổi mới chất lượng và hoàn toàn thỏa mãn khách hàng một cách có hệ thống, có khoa học, có thống kê và thông minh. Bài viết này sẽ làm rõ khái niệm 6 sigma và những lĩnh vực có thể áp dụng 6 sigma trong công nghiệp dệt may.

Định nghĩa về six sigma:

Six Sigma ma có thể được định nghĩa theo các cách như sau:

- Tomkins định nghĩa sáu xichma là: " Một chương chình hướng tới việc gần như loại bỏ hoàn toàn các lỗi trong mỗi công đoạn sản xuất, gia công, kinh doanh".

- Harry định nghĩa sáu xích ma là: "Một sự khởi đầu chiến lược nâng cao lợi ích, gia tăng thị phần và cải thiện sự thỏa mãn của khách hàng thông qua các công cụ thống kê mà có thể dẫn đến bước đột phá về chất lượng"

Có thể hiểu Six Sigma là một phương pháp giúp những công ty có thể giảm thiểu những sai sót trong quá trình sản xuất của mình. Được áp dụng đầu tiên tại hãng Motorola và sau đó được phổ biến rộng rãi trong các công ty khác, Six Sigma đã chứng tỏ được giá trị của mình từ những năm 1990 đến nay.

Six Sigma không phải là một hệ thống quản lý chất lượng, như ISO-9001, hay là một hệ thống chứng nhận chất lượng. Thay vào đó, đây là một hệ phương pháp giúp giảm thiểu khuyết tật dựa trên việc cải tiến quy trình. Đối với đa số các doanh nghiệp Việt Nam, điều này có nghĩa là thay vì tập trung vào các đề xướng chất lượng vốn ưu tiên vào việc kiểm tra lỗi trên sản phẩm, hướng tập trung được chuyển sang cải thiện quy trình sản xuất để các khuyết tật không xảy ra.

Các cấp độ trong Six Sigma

“Sigma” có nghĩa là độ lệch chuẩn (standard deviation) trong thống kê, nên Six Sigma đồng nghĩa với sáu đơn vị lệch chuẩn.

Cấp độ Sigma

Số lỗi trên một triệu khả năng gây lỗi

Hiệu suất (Mức độ hoàn hảo)

6

3,4

99,9997%

5

233

99,977%

4

6210

99,379%

3

66807

93,32%

2

308537

69,2%

1

690000

31%

Bảng 1: Ma trận lỗi Six Sigma

Mục tiêu của Six Sigma là chỉ có 3,4 lỗi (hay sai sót) trên mỗi một triệu khả năng gây lỗi. Nói cách khác, đó là sự hoàn hảo đến mức 99,99966%.

Trong khi phần lớn các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam hiện đang ở mức khoảng Ba Sigma hoặc thậm chí thấp hơn thì trong một vài trường hợp, một dự án cải tiến quy trình áp dụng các nguyên tắc Six Sigma có thể trước tiên nhắm đến mức Bốn hay Năm Sigma vốn cũng đã mang lại kết quả giảm thiểu khuyết tật rõ rệt.

Cũng cần làm rõ rằng Six Sigma đo lường các khả năng gây lỗi chứ không phải các sản phẩm lỗi. Một sản phẩm càng phức tạp sẽ có nhiều khả năng bị lỗi hơn. Ví dụ, cũng là đơn vị sản phẩm nhưng khả năng gây lỗi trong một chiếc áo jacket sẽ nhiều hơn so với một chiếc kẹp giấy.

Bản chất của 6 sigma:

Bản chất của 6 sigma là sự kết hợp bốn yếu tố (khách hàng, qui trình, nhân lực và chiến lược) để tạo sự đổi mới quản lý. 6 sigma cung cấp một cơ sở khoa học và cơ sở thống kê cho việc đánh giá chất lượng toàn bộ các qui trình thông qua việc đo các mức chất lượng. Phương pháp 6 sigma cho phép chúng ta vẽ lên sự so sánh trong toàn bộ các qui trình và nói lên một qui trình tốt như thế nào. 6 sigma cung cấp việc sử dụng và đào tạo nhân lực có hiệu quả.

Điểm nổi bật của mô hình 6 Sigma là sử dụng các kỹ thuật thống kê để kiểm soát quá trình sản xuất hay cung cấp dịch vụ. Các quá trình được thiết kế sao cho đạt được sự biến đổi được xác định thông qua các kỹ thuật thống kê, phân tích các yếu tố gây ra sai lỗi và tìm cách điều chỉnh để quá trình đạt được mục tiêu đã xác định.

Các chủ đề chính của 6 Sigma

Một số chủ đề chính của Six Sigma được tóm lược như sau:

• Tập trung liên tục vào những yêu cầu của khách hàng;

• Sử dụng các phương pháp đo lường và thống kê để xác định và đánh giá mức dao động trong quy trình sản xuất và các qui trình quản lý khác;

• Xác định căn nguyên của các vấn đề;

• Nhấn mạnh việc cải tiến quy trình để loại trừ dao động trong quy trình sản xuất hay các qui trình quản lý khác giúp giảm thiểu lỗi và tăng sự hài lòng của khách hàng;

• Quản lý chủ động đầy trách nhiệm trong việc tập trung ngăn ngừa sai sót, cải tiến liên tục và không ngừng vươn tới sự hoàn hảo;

• Phối hợp liên chức năng trong cùng tổ chức; và

• Thiết lập những mục tiêu rất cao.

Các phương pháp thực hiện Sig Sigma:

Six Sigma tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận sự tiên phong qua phép đo lường chặt chẽ. Hệ phương pháp Six Sigma dựa trên tiến trình DMAIC được sử dụng để cải tiến qui trình hiện có; hệ phương pháp Six Sigma dựa trên tiến trình DMADV được sử dụng để tạo sản phẩm mới.

1. DMAIC (Define: Xác định, Measure: đo lường, Analyze: phân tích, Improve: cải tiến, Control: kiểm soát)

Qui trình six sigma DMAIC

Chia sẻ thông tin và cải tiến các qui trình của bạn

1. Xác định

2. Đo lường

3. Phân tích

4. Cải tiến

5. Kiểm soát

Thực hiện quá trình DMAIC


- Xác định (Define): Xác định các mục tiêu phù hợp với chiến lược của công ty và yêu cầu khách hàng (nội bộ và bên ngoài)

- Đo lường (Measure): Đo lường các nội dung chính của qui trình hiện hành và thu thập dữ liệu liên quan.

- Phân tích (Analyze): Phân tích và xác định các căn nguyên gây nên các lỗi.

- Cải tiến (Improve): Cải tiến hoặc tối ưu hóa qui trình dựa trên việc phân tích dữ liệu để loại trừ khả năng gây lỗi

- Kiểm soát (Control): Kiểm soát việc thực hiện qui trình trong tương lai thông qua việc thiết lập các thông số đo lường chuẩn.

2. DMADV (Define: Xác định, Measure: Đo lường, Analyze: Phân tích, Design: Thiết kế, Verify: Thẩm tra)

- Xác định (Define): Xác định các mục tiêu phù hợp với chiến lược của công ty và yêu cầu khách hàng (nội bộ và bên ngoài)

- Đo lường (Measure): Đo lường và làm rõ các yêu cầu của khách hàng cùng với các thông số kỹ thuật.

- Phân tích (Analyze): Phân tích các lựa chọn qui trình để đạt được các yêu cầu khách hàng

- Thiết kế (Design): Thiết kế chi tiết và tối ưu hóa thiết kế qui trình, lập kế hoạch cho sự kiểm tra

- Thẩm tra (Verify): Thẩm tra việc thực hiện thiết kế và khả năng đạt được yêu cầu khách hàng.

Bảy công cụ cơ bản kiểm soát chất lượng bằng thống kê được sử dụng trong qui trình Six Sigma là:

1. Biểu đồ nguyên nhân và kết quả

2. Phiếu kiểm tra. (check sheet)

3. Biểu đồ kiểm soát (Control chart)

4. Đồ thị (histogram)

5. Biểu đồ Pareto

6. Biểu đồ phân bố (Scatter Diagram)

7. Sự phân tầng (Strafication)

Bảy bước cho việc giới thiệu Six Sigma:

Khi một công ty có ý định sử dụng Six Sigma cho chiến lược quản lý mới của mình, các thủ tục bảy bước sau đây được khuyến nghị:

1. Cam kết quản lý ở mức cao nhất cho Six Sigma là đầu tiên và trước nhất. Sau đó thiết lập một nhóm Six Sigma và xây dựng tầm nhìn dài hạn Six Sigma cho công ty.

2. Bắt đầu đào tạo Six Sigma cho các lãnh đạo cao nhất trước tiên. Sau đó lần lượt đào tạo White belf (WBs), Green belt (GBs), Black belt (BBs) và Master Black belt (MBBs)

3. Lựa chọn lĩnh vực mà Six Sigma được thực hiện trước tiên

4. Triển khai các qui định chặt chẽ về chất lượng – CTQs- cho tất cả các qui trình liên quan. Điều quan trọng nhất là việc triển khai các qui định chặt chẽ nhất của công ty phải được xuất phát từ quan điểm thỏa mãn khách hàng. Bổ nhiệm các Black Belt (BBs) làm các lãnh đạo dự án toàn bộ thời gian và hỏi ý kiến họ để giải quyết một số vấn đề qua trọng liên quan đến CTQs

5. Củng cố hạ tầng cơ sở cho six sigma, bao gồm các hệ thống đo lường, kiểm soát qui trình thống kê,các hệ thống quản lý thông tin và dữ liệu.

6. Đặt ra một ngày Six Sigma mỗi tháng, và có quản lý cấp cao nhất quản lý việc thực hiện Six Sigma.

7. Đánh giá việc thực hiện Six Sigma của công ty từ quan điểm của khách hàng và sửa đổi chương trình Six Sigma nếu cần. Quay lại bước 1 cho sự cải tiến tiếp theo.

Các lĩnh vực có thể áp dụng Six Signa trong công nghiệp dệt may:

Công ty dệt, công ty thời trang, công ty xuất khẩu hoặc kinh doanh có tiềm năng áp dụng Six Sigma trong các dự án cải tiến như sau:

1. Giảm lỗi trong giao hàng

2. Cải thiện tỷ lệ xác nhận mẫu lần đầu khi làm việc với khách hàng.

3. Cải tiến các qui trình đánh giá nhà cung ứng.

4. Cải tiến thủ tục AQL (kiểm tra chất lượng) trong giao hàng.

5. Cải tiến thủ tục kinh doanh.

6. Giảm các nội dung không tuân thủ trong các đợt đánh giá của khách hàng.

7. Cải tiến các qui trình để giảm lỗi cho các công đoạn sau bao gồm các qui trình: đặt hàng, kiểm tra, may, thêu, đóng gói, giao hàng…

8. Loại bỏ lỗi trong sản xuất.

Việc thuyết phục các công ty may mặc chấp nhận một qui trình mà không phải là một công cụ bán hàng là một việc rất khó khăn. Hiện nay nhiều công ty dệt may tại Việt Nam đang sản xuất quần áo tại cấp độ 3 Sigma với 2,5 đến 6,7% lỗi. Có nghĩa là có khoảng 6 lỗi trên 100 chứ không phải là 3,4 lỗi trên 1000000 cơ hội gây lỗi tại nhà máy có cấp độ 6 sigma. Như vậy có một khoảng cách đủ lớn cho việc cải tiến đáng kể có thể được thực hiện trong bất kỳ nhà máy nào như thể.

Yếu tố tài chính cũng được đặc biệt quan tâm khi thực hiện. Các nghiên cứu trước đây đã cho thấy tổng mức tiết kiệm trong khoảng 10000 đến 20000 USD cho một cải tiến cho khoảng 1 cấp sigma. Các nhà quản lý công ty may mặc nói chung đã làm kinh ngạc bởi " Chi phí thật về chất lượng" trong nhà máy của họ. Các chi phí này được ẩn trong tổng chi phí nhưng bao gồm việc kiểm tra, ghi dấu, phân loại, vận chuyển, thẩm tra, thời gian giám sát, sửa chữa, làm sạch và các biến động. Do đó, bất kỳ việc cải tiến nào trong chất lượng sẽ đem lại một hiệu quả gấp 3 trong việc giảm lao động gián tiếp, giảm tổng chi phí vải và cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

DuPont đã sử dụng chương trình Six Sigma cho các chiến dịch cải tiến chất lượng và năng suất. Công ty xem Six Sigma là một qui trình quản lý kinh doanh mà tập trung vào việc loại bỏ các lỗi từ các quá trình sản xuất. Hiện nay công ty có trên 4000 dự án 6 Sigma đã và đang thực hiện. Các công ty dệt khác, chẳng hạn như Burlinton Industries, Collins and Ailman, PGI cũng đã bắt đầu thực hiện 6 Sigma.

Kết luận:

Sig Sigma là một mô hình chiến lược mới về đổi mới quản lý cho sự tồn tại của công ty trong thế kỷ 21 mà bao hàm 3 nội dung chính là đo lường thống kê, chiến lược quản lý và văn hóa chất lượng. Six Sigma với cách tiếp cận 4S (Hệ thống, khoa học, thống kê, thông minh) cung cấp sự linh hoạt trong quản lý một tổ chức kinh doanh. Công nghiệp dệt là lĩnh vực sản xuất, kinh doanh với nhiều sự biến động và lỗi trong mỗi qui trình, do vậy đây là ngành rất phù hợp cho việc áp dụng six sigma. Việc thực hiện nhanh chóng theo phương pháp đúng sẽ tạo nên sự khác biệt đáng kể và thành công trong tương lai cho các công ty.

Tài liệu tham khảo:

- Giới thiệu về six sigma – Mekong Capital

- The Indian textile journal, july 2010

- http://www.isixsigma.com

Bùi Thanh Trúc