Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng ký
Quên mật khẩu?
Liên kết Site

Quảng cáo Website
PTN Sinh thái
Trang thiết bị PTN Sinh thái -Texcolab

Tên thiết bị

Hình ảnh

1

DÀN SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP KNAUER (2) – (HPLC)

1s.jpg

Số seri

DAD K2700   - 53465

Sản xuất

ĐỨC – KNAUER / 2001

Sử dụng

Phân tích thuốc nhuộm azo cấm trên vải,...

2

BỘ SẮC KÝ BẢN MỎNG AS30 – (HPTLC)

as30_4.jpg

Số seri

AS 30- 01536

Sản xuất

ĐỨC – DESAGA 2001

Sử dụng

Phân tích định tính tn azo cấm trên vải,...

3

MÁY ĐO QUANG PHỔ UV-VIS

15.jpg

Số seri

UV-1601 – A107740807 81SM

Sản xuất

NHẬT - SHIMADZU

Sử dụng

Phân tích hàm lượng formaldehite,.....

4

 MÁY QUANG PHỔ HẤP THỤ HỒNG NGOẠI  ( FTIR)

DSC00347.jpg

Số seri

NEXUS 6700 AGB0500511

Sản xuất

MỸ – THERMO NICOLET 2006

Sử dụng

Phân tích các hàm lượng rắn,....

5

KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ QUÉT và TÁN XẠ TIA X    (SEM-EDX)

DSC00331.jpg

Số seri

S- 3400N

Sản xuất

NHẬT -HITACHI / 2004

Sử dụng

Phân tích so sánh mẫu và nguyên tố trong mẫu,....

6

SẮC KÍ KHÍ CỘNG KẾT ĐIỆN TỬ& SẮC KÍ KHÍ KHỐI PHỔ (GC-ECD & GC-MS)

DSC00322.jpg

Số seri

GCPH 300

Sản xuất

MỸ – THERMO Cientific  2009

Sử dụng

Phân tích hàm lượng hữu cơ có chứa nguyên tố  P,S, N...

8

MÁY QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ (AAS-GF)

DSC00166.jpg

Số seri

Zeenit 700P

Sản xuất

ĐỨC-ANANYTICAL JENNA, 2008

Sử dụng

Phân tích các hàm lượng kim loại nặng,....

          
(Phòng chuẩn bị mẫu :tiếp theo)

N.H.Dong - TTCNews 1 - 1 of 1
First | Prev. | 1 | Next | Last All

Hỗ trợ trực tuyến
Skype

Vien Det May
Tel: [84-4] 3682 4025
Fax: [84-4] 3862 2867
Email: viendetmay1@yahoo.com
Ngoại tệ Vàng
Quảng cáo