Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng ký
Quên mật khẩu?
Liên kết Site

Quảng cáo Website

Tài Liệu

Tài liệu download của Trung tâm Giám đinh, Chứng nhận Sản phẩm (Đăng kí kiểm tra Theo TT32)

Download File

Tài liệu ứng dụng Nano trong ngành dệt
Chi tiết về nghiên cứu và ứng dụng xin liên hệ: Phòng thông tin và đào tạo click here
Download File

Biểu mẫu khách hàng yêu cầu thử nghiệm

Download File

Xử lý chống nhàu
Tài liệu về nghiên cứu công nghệ hoàn tất chống nhàu cho vải.Download File

Xử lý chống tia UV trên vài
Xin liên hệ phòng thông tin và đào tạo: Click here

Download File

Tài liệu về PET (hay PES) truyền thống và biến tính
Tài liệu này rất hiệu quả cho người mới nghiên cứu về dệt may.
Chúc thành công!
Download FileNews 1 - 6 of 6
First | Prev. | 1 | Next | Last All

Hỗ trợ trực tuyến
Skype

Vien Det May
Tel: [84-4] 3682 4025
Fax: [84-4] 3862 2867
Email: viendetmay1@yahoo.com
Ngoại tệ Vàng
Quảng cáo