Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng ký
Quên mật khẩu?
Liên kết Site

Quảng cáo Website
Các lĩnh vực hoạt động

-    Nghiên cứu chiến lược, qui hoạch, chính sách và các giải pháp phát triển ngành dệt may.
-    Nghiên cứu nguyên liệu, thiết bị, phát triển công nghệ và các sản phẩm dệt may
-    Thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm nguyên liệu và các sản phẩm dệt may.
-    Đào tạo nhân lực ngành dệt may.
-    Giới thiệu sản phẩm, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dệt may.Hỗ trợ trực tuyến
Skype

Vien Det May
Tel: [84-4] 3682 4025
Fax: [84-4] 3862 2867
Email: viendetmay1@yahoo.com
Ngoại tệ Vàng
Quảng cáo